Poradnik

 • Pozbawienie władzy rodzicielskiej – czy to już koniec bycia rodzicem?

   Władza rodzicielska, nazywana niekiedy sprzecznie z definicją prawną prawami rodzicielskimi, to w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Oznacza to ni mniej, ni więcej to, że mamy obowiązek dbać o dzieci, wysłuchiwać je, traktować je zgodnie z szacunkiem,

  dbać o ich potrzeby emocjonalne, duchowe oraz intelektualne, na miarę naszych możliwości.

  Władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom od momentu urodzenia się dziecka.

   

 • Uregulowanie kontaktów

   Pan Paweł pyta- rozstałem się z matką mojej córki, na początku mogłem się spotykać z dzieckiem co weekend, nie potrzebowaliśmy załatwiać tej sprawy w sądzie. Od kiedy była partnerka związała się z nowym mężczyzną, mam ograniczoną możliwość widywania z córką, w zasadzie tylko wtedy, kiedy była partnerka chce wyjechać bez dziecka. Jak uregulować tą sytuację?

              Kontakty z dzieckiem przybierają różne formy. Jest to przede wszystkim możliwość odwiedzin i spotykania się z dzieckiem, realizowana pod obecność lub nieobecność drugiego z rodziców, także poza stałym miejscem zamieszkania. Są to również kontakty telefoniczne, listowne, mailowe, za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

              Jeżeli sąd nie pozbawi prawa kontaktu rodzica, to prawo kontaktów przysługuje każdemu z rodziców na tych samych zasadach. Dziecku potrzebny jest kontakt z każdym z rodziców, o ile nie jest sprzeczny z jego dobrem.

   

   

   

 • Rozwód z orzekaniem o winie czy bez?

  Rozwód- z orzekaniem o winie czy bez?

  Rozwód może być  orzeczony z winy jednej lub obojga stron, lub zupełnie bez winy którejkolwiek.

  W swojej praktyce często spotykam się z przypadkami, kiedy jedno z małżonków chce orzeczenia winy drugiego, ze względu na zdradę, uzależnienie, brak zaspokajania potrzeb rodziny- boi się jednak kosztów i przewlekłości postępowania.

  Osobom, które nigdy nie przeżyły rozwodu lub nie spotkały się z nim w najbliższym otoczeniu, zawsze tłumaczę, że rozwód to nie tylko jeden moment, wyrażony wyrokiem sądu. Rozwód jest procesem, który w świadomości małżonka rozpoczyna się zazwyczaj na długo przed konsultacją ze mną, lub wizytą w sądzie. Kiedy jeden z małżonków dojrzewa do rozwodu i podejmuje tę bardzo trudną decyzję, zazwyczaj chce załatwić sprawę jak najszybciej. Nie można się temu dziwić. Rozwód to nie tylko zakończenie dotychczasowego związku, ale także początek dalszej drogi, która z czasem może przynieść ulgę, spokój czy niezależność.

  Taka osoba, kierując się emocjami i chęcią jak najszybszego przejścia przez proces może nieświadomie popełnić błędy, które będą rzutowały na jej dalsze życie- finanse, miejsce zamieszkania, kontakty z dzieckiem.

  Bez względu na to, czy planujesz skorzystać z mojej pomocy w pisaniu pozwu oraz na sali sądowej, czy też udasz się tam samodzielnie, zachęcam do konsultacji, abyś był świadomy swojej sytuacji i praw. Rozwód jest doświadczeniem trudnym. Wiem, że podsumowanie całego swojego związku w pozwie, a potem wystąpienie przed trzyosobowym składem sądu oraz małżonkiem i jego adwokatem może budzić strach. Jest to jednak proces do przejścia, a podjęcie dobrych decyzji na ty etapie, zaprocentuje w przyszłości.

  Jeżeli skorzystasz z mojej pomocy, napiszę Twój pozew tak, aby jak najlepiej zobrazować historię Twojego małżeństwa, nie pozostawiając sądowi wątpliwości. Gwarantuję, że na Sali sądowej będę bronić Twoich praw, pieniędzy i dobrego imienia.

   

  Na tym etapie warto zastanowić się, jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze. Poniżej wskazuję zalety oraz wady każdego z rodzajów rozwodu, aby przybliżyć występujące między nimi różnice.

   

Kontakt
Powrót do góry