RODO- ochrona danych osobowych

 • Ochrona danych osobowych -audyty

  • Audyt zgodności ochrony danych osobowych
  • Analiza polityki bezpieczeństwa i dokumentacji RODO
  • Weryfikacja wiedzy i stopnia świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych
  • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji
  • Analiza ryzyka
 • Ochrona danych osobowych - IOD

  • dostosowanie dokumentacji wdrożeniowej RODO
  • opiniowanie dokumentów firmowych
  • informowanie Administratora Danych o spoczywających na nim obowiązkach
Kontakt
Powrót do góry